• BOHEMIA RINGS s.r.o.
  • Řezání
  • Lisování
  • Válcování
  • Tepelné zpracování
  • Obrábění
  • BRUMAG

Brück — lepší spojení

Zařízení pro NDT zkoušky

Nedestruktivní zkoušky kontrolují kvalitu výrobků. Přenosné i stabilní přístroje odhalují vlastnosti nebo necelistvosti materiálů.

 

Zařízení pro NDT

Ultrazvukové přístroje USN 58L a USM 35XS

Přístroje fungují na principu odrazu ultrazvukových vln na rozhraní dvou prostředí s odlišnými akustickými vlastnostmi. Do zkoušeného materiálu vyšlou ultrazvuk a podle velikosti a časového zpoždění odezvy se na obrazovce přístroje vyhodnocuje, zda výrobek neobsahuje skrytou vadu.

Elektromagnet + UV lampa

Pro magnetickou práškovou metodu. Elektromagnet zmagnetuje výrobek a tím se v místě vady dostanou magnetické siločáry nad povrch. Ty následně barevně zvýrazní feromagnetický prášek, který je nanesen na povrch zkoušeného výrobku. Disponujeme jak stabilním, tak i přenosným zařízením.

Förster MAGNATEST S 3.625

Zařízení na měření vířivých proudů. Zařízení, které ve zkoušeném materiálu vyvolá tok tzv. vířivých proudů (= elektrický proud vznikající v plošných a objemových vodičích, když se v jejich okolí mění magnetický indukční tok). Součástí přístroje je monitor, na kterém je zobrazován výsledek měření.

Zajímá vás naše služba NDT zkoušek? Podívejte se na nabídku zde >>>

Provádíme také další měření. Jejich přehled je zde >>>

 

 

Kontakt: E-mail: info@bohemiarings.cz | Tel. +420 465 500 801 | Fax: +420 465 481 137

Zámrsk 10
565 43 Zámrsk

Mapa stránek | Obchodní podmínky | Kontakt | RSS | GeomagLožiska IMO | Magnetické upínací systémy

 

 

internetový obchod Redakční systém webdesign Vytvoření webových stránek