• BOHEMIA RINGS s.r.o.
 • Řezání
 • Lisování
 • Válcování
 • Tepelné zpracování
 • Obrábění
 • BRUMAG

Brück — lepší spojení

Témata pro studenty

 Ekonomické zaměření

 • Zpětná kalkulace nákladů
  • Vyčíslení reálných nákladů na výrobu
 • Optimalizační úlohy
  • Využití (uplatnění) metody teorie hromadné obsluhy (front) pro řízení výrobních firemních procesů
   • Analýza výrobních procesů při různých režimech zatížení při zajištění plynulého průběhu výroby
  • Uplatnění metody lineárního programování při plánování výrobních operací na obráběcí stroje (distribuční problén)
   • Za předpokladu dlouhodobého respektování systému
  • Optimalizace skladových zásob - stanovéní optimálního stavu skladových zásob, materiálu a náhradních dílů
   • Zbytečné držení zásob na skladu (peníze) bez ohrožení plynulosti výroby z různých důvodů
 • Řešení odpadového hospodářství znečištěných ocelových špon

Strojírenské zaměření

 • Trvalé odstranění špon v rámci komunikace po areálu
 • Označení a následné rychlé vyhledávání materiálu v různých stádiích výroby
 • Metodika měření ohřevu povrchových vrstev nástrojů při válcování kruhů
 • Nastavení způsobu a četnosti chladících cyklů nástrojů při válcování kruhů
 • Metody odkujňování bloků před lisováním a válcováním
 • Optimalizace chlazení nástrojů kovárny (počet a tvar trysek, tlak, objem, řízení)
 • Optimalizace provozu plynových pecí na kovárně - kombinace vsázek
 • Návrh měření rozměrů horkých kruhových vývalků
 • Návrh úpravy vodního hospodářství (chladící voda, voda pro ostřik) kovárny
 • Návrh nástrojů pro profilové válcování tvarového vývalku (simulace)
 • Návrh průchodové ultrazvukové metody pro bezevšé válcované kruhy

Infromační technologie

 • Návrh elektronického způsobu evidence toku materiálu na kovárně - dohledatelnost

Obchodní zaměření

 • Vyhledávání příležitostí pro prodej magnetického upínání BRUMAG - www.brumag.com

 

 

 

Kontakt: E-mail: info@bohemiarings.cz | Tel. +420 465 500 801 | Fax: +420 465 481 137

Zámrsk 10
565 43 Zámrsk

Mapa stránek | Obchodní podmínky | Kontakt | RSS | GeomagLožiska IMO | Magnetické upínací systémy

 

 

internetový obchod Redakční systém webdesign Vytvoření webových stránek