• BOHEMIA RINGS s.r.o.
  • Řezání
  • Lisování
  • Válcování
  • Tepelné zpracování
  • Obrábění
  • BRUMAG

Brück — lepší spojení

Politika firmy

- obstát ve vzrůstajícím konkurenčním prostředí a zajistit zaměstnancům a tím i jejich rodinám zázemí a budoucnost

- dát každému zaměstnanci, který se ztotožní s hodnotami firmy, jimiž jsou týmová spolupráce, profesionalita, spolehlivost, loajalita, spokojenost a něco navíc, příležitost k sebeuplatnění

- udělat pro zákazníka více než od nás očekává a tím zajistit rostoucí kvalitu služeb a výrobků, rozvíjet firmu tak, aby se na trhu stala fenoménem a vzorem pro ostatní podniky

- trvale zlepšovat, hledat a nacházet nové postupy nejenom ve výrobní oblasti ale i ve všech oblastech integrovaného systému. Promyšlenou prevencí předcházet možným negativním vlivům v oblasti, životního prostředí a BOZP

- nést přímou odpovědnost za kvalitu spolupráce, kterou všichni zaměstnanci poskytují našim partnerům, ale také jeden druhému v rámci své každodenní činnosti

- být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, které se vztahují k environmentálním aspektům a k nebezpečím v oblasti BOZP

- neustále zlepšovat a uplatňovat prevenci znečištění v oblasti životního prostředí a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti společnosti v oblasti BOZP.


Vedení společnost se zavazuje k:

- naplňování strategických záměrů společnosti prostřednictvím jasně definovaných cílů vycházejících z politiky integrovaného systému. Analýze a hodnocení stanovených cílů a politiky z pohledu vhodnosti a přiměřenosti k dlouhodobému plánu rozvoje společnosti

- zajištění odpovídajících a účelně vynaložených zdrojů pro fungování integrovaného systému řízení

- otevřené komunikaci požadavků na společnost a zaměstnance, důležitost realizace procesů v souladu s legislativou a dodávání produktů dle smluvených podmínek

- identifikaci a prevenci rizik na všech úrovních společnosti, včetně směrování zaměstnanců k aktivnímu přístupu v jejich řešení

- přímé podpoře a motivování všech zaměstnanců pro vyhledávání a realizaci inovativních opatření a řešení ke zlepšování efektivity systémů (zlepšení kvality, snížení úrazovosti, snížení ekologické zátěže)

- využívání procesního a projektově orientovaného přístupu pro integrování požadavků na společnost do jednotlivých činností.
 

 

 

Kontakt: E-mail: info@bohemiarings.cz | Tel. +420 465 500 801 | Fax: +420 465 481 137

Zámrsk 10
565 43 Zámrsk

Mapa stránek | Obchodní podmínky | Kontakt | RSS | GeomagLožiska IMO | Magnetické upínací systémy

 

 

internetový obchod Redakční systém webdesign Vytvoření webových stránek