• BOHEMIA RINGS s.r.o.
  • Řezání
  • Lisování
  • Válcování
  • Tepelné zpracování
  • Obrábění
  • BRUMAG

Brück — lepší spojení

MM Průmyslové spektrum

Promyšlené investice

Strojírenská společnost Brück AM v Zámrsku na Orlickoústecku realizovala za loňský rok ve své historii rekordní obrat ve výši 845 milionů korun s čistým ziskem 6 milionů. V porovnání s rokem 2010 to představuje 52procentní navýšení.

S růstem hlavních ekonomických ukazatelů počítá firma i letos. Celkový obrat firmy by měl vzrůst na 900 milionů korun s téměř 90procentním podílem vývozu a se ziskovostí 50 milionů. Podle jednatele společnosti Luboše Malého je však roční plánování v posledních třech letech, kdy převládají krátkodobé zakázky, hodně složité a nejisté. 'I dnes z pohledu zakázek vidíme maximálně na jeden kvartál dopředu. Konečné roční výsledky by tak oproti plánu mohly být odlišné.'

V době, kdy ve světě výrobní kapacity vysoce převyšují potřeby a trh zaznamenává výkyvy, v Zámrsku operativně přijali řadu opatření k pružnému snižování vnitřních nákladů a k posilování efektivity provozu. Od letošního června také přistoupili k dočasnému snížení pracovní doby na 80 procent, o propouštění zaměstnanců však ve firmě v žádném případě neuvažují. 'Tyto krátkodobé kroky jsou nepříjemné, ale nezbytné pro udržení prosperity. Letošní plán považujeme za reálný také proto, že jsme ho postavili na zkušenostech z minulých velmi nestabilních let globální recese,' konstatuje Luboš Malý s odkazem na dramatický rok 2008, kdy Brück AM zaznamenal až 70procentní propad zakázek. O rok později se ocitl v červených číslech a o práci postupně přišlo 260 z tehdejších 400 zaměstnanců. Díky opatřením managementu ve výrobních, obchodních a dalších oblastech však už v polovině roku 2010 mohla firma nabírat pracovníky zpět a hospodaření završila v kladných číslech.

Stávající technologie Brück AM průběžně doplňuje. Aktuálně v provozu tepelného zpracování k dosavadním čtyřem instalovali další dvě pece v celkové hodnotě 20 milionů korun. za 40 milionů také nakoupili již druhý unikátní karuselový soustruh s magnetickým upínáním, který pro Brück AM vyrobili na zakázku ve společnosti Toshulin. 'Podobné investice nám při opracování umožňují dosahovat maximálních přesností i u ocelových orobků o hmotnosti až 25 tun a průměru až 3,6 metru. Jako renomovaný výrobce komponentů pro velkorozměrová ložiska a kompaktních otočí jsme náš trh rozšířili také o dodávky ložiskových věnců z mosazi,' konstatujejednatel společnosti Luboš Malý. Od poloviny loňského roku navíc Brück AM disponuej vlastní zkušebnou pro testování a certifikaci výkovků. Do špičkových tecnologiípro přípravu a zkoušení vzorků v Zámrsku investovali asi 40 milionů korun. Služeb moderně vybavené laboratoře mohou využívt i zákazníci externích firem k ověření vlastních materiálových vzorků.

Výkony společnosti Brück AM pozitivně ovlivňují dlouhodobé a promyšlené investice do modernizace a rozšiřování výroby. Jasně nejnáročnějším projektem v historii firmy byla výstavba vlastní kovárny, kterou v Zámrsku jako nejmodernější provoz svého druhu v Evropě spustili koncem roku 2009. Náklady ve výši téměř 750 milionů korun český podnik z poloviny hradil z vlastních zdrojů, zbytek financoval bankovním úvěrem. "Týdně v kovárně vykoveme zhruba 600 tun výkovků. Jako jediní v České republice a jedni z mála ve východní Evropě technologií rozválcování zpracováváme až šestitunové výkovky. Pro většinu zákazníků je zásadní to, že i tak velké výkovky jsme schopni podle požadavků a pod jednou střechou následně dále obrábět," zdůrazňuje Luboš Malý. Brück AM má uzavřený výrobní cyklus a disponuje uceleným řetězcem více než 70 výrobních zařízení pro řezání, lisování, válcovní, tepelné zpracování a mechanické obrábění. Dodává tak špičkové a co nejkomplexnější výrobky s nejvyšší přidanou hodnotou.

 

 

Kontakt: E-mail: info@bohemiarings.cz | Tel. +420 465 500 801 | Fax: +420 465 481 137

Zámrsk 10
565 43 Zámrsk

Mapa stránek | Obchodní podmínky | Kontakt | RSS | GeomagLožiska IMO | Magnetické upínací systémy

 

 

internetový obchod Redakční systém webdesign Vytvoření webových stránek