• BOHEMIA RINGS s.r.o.
  • Řezání
  • Lisování
  • Válcování
  • Tepelné zpracování
  • Obrábění
  • BRUMAG

Brück — lepší spojení

Nová dimenze magnetického upínání

Cesta dotáhnout pokrokovou hi-tech technologii magnetického upínání k dokonalosti,vedla ve společnosti Brück AM náročnou cestou testování, odlaďování, zdokonalování, a to nejenom na produktu  samotném, ale i na servisu, jenž je zákazníkovi nabízen. Tento technicky vyzrálý produkt disponuje zbrusu novou technologií, která ho natolik posunula dopředu, že její přihlášení k patentu bylo logickým vyústěním celé snahy zkonstruovat o třídu lepší produkt, než dnešní trh nabízí. Nutno říci, že nešlo o jedinou změnu k lepšímu. Na začátku všeho stála obligátní otázka nad stabilitou soustavy stroj – obrobek – nástroj.

Dnes se často setkáváme s tím, že obráběči řeší tuhost stroje, stabilitu nástroje nebo nástrojového držáku. Avšak stabilita obrobku, tj. jeho způsob upnutí, je možná díky danému vybavení stroje, které zpravidla nelze měnit nebo jenom s vysokými náklady, tak trochu opomíjeným tématem. Přitom ale se zásadním vlivem na výsledek našeho snažení.

Mnohdy nekonečné testování a stále neuspokojivé výsledky obrábění (v rychlosti, v kvalitě opracování, v trvanlivosti nástrojů apod.) vyřeší změna v upnutí obrobku, tj. jeho stabilní uchycení v soustavě. O téměř dokonalé „splynutí“ obrobku a stroje v jeden tuhý kompaktní celek se dokáže postarat kvalitní a taktéž dostatečně tuhý a stabilní magnetický upínací systém. Rázem je po vibracích, drnčení, pískání a dalších akustických projevech, které jsou vyvolány mechanickou rezonancí obrobku. Nežádoucí stopu rezonance nese zpravidla obrobený povrch, který je důkazem všech akustických projevů. Ruku v ruce s ním roste spotřeba nástrojů.

Diskuse u závěrečné části montáže doposud na světě největší monolitní kované konstrukce radiálního magnetického upínacího systému.
Diskuse u závěrečné části montáže doposud na světě největší monolitní kované konstrukce radiálního magnetického upínacího systému.

Udělat ze stroje s obrobkem jeden kompaktní celek v několika vteřinách bez jakékoliv  náročné přípravy, bez upínacích mechanismů a prvků, případně přípravků, je snem každého obráběče. Navíc nemusí-li přitom myslet na deformaci obrobku způsobenou mechanickým upnutím. Rázem je konec i s nekonečným testováním nástrojů, nebo  začnou fungovat i ty, které se předtím zdály nevyhovující. Dalším bonusem je programování stroje na čistou konturu obrobku, která není narušena žádnými upínači, jako jsou čelisti, upínky apod.

Praxe je nejlepší učebnicí

Tyto poznatky nejsou jenom teorií, jde o léta a léta zkušeností na desítkách používaných zařízení v nepřetržitém provozu výroby firmy Brück AM a desítkách prodaných zařízení pro nejrůznější aplikace obrábění. Zdejší know-how leží v magnetických upínacích systémech pro těžké i jemné třískové obrábění především na karuselech, horizontálních soustruzích, ale i na frézkách, vrtačkách a obráběcích centrech.

Nejenom soustružení, ale i broušení náročných svařenců je díky magnetickému upínání možné.
Nejenom soustružení, ale i broušení náročných svařenců je díky magnetickému upínání možné.

Na začátku to byla labilní, radiálně slabá válcovaná ocelová mezikruží, která musela být opracována na jedno upnutí hned ze tří stran včetně přesné kontury. Dnes magnetický  upínací systém umožňuje obrábět plechové výpalky, jednotlivé segmenty mezikruží, svařence, ale i odlitky.

Synergický efekt

I nejtěžší hrubování, kterým je tento upínací systém testován, je většinou zatěžkávací zkouškou více pro stroj než pro něj jako takový. Při přídržné síle více jak 100 t působící na obrobek se zpravidla zastaví stroj i se 100 kW pohonem. Aby tomuto mechanickému zatížení soustava magnetický systém – obrobek odolala, je důležité i magnetický upínací systém patřičně dimenzovat nebo volit mechanicky odolnější a tužší nosnou  konstrukci systému. Zvláště pak u velkých upínacích systémů, které se ve světě vyrábějí z několika dílů jako svařenec nebo se montují po částech v tzv. segmentovém provedení, můžeme narazit na tuhost systému spolu s  jeho hmotností a praktičností. To v případě jeho využívání na několika strojích může znepříjemnit manipulaci. Nosným prvkem systému vyvinutým ve firmě Brück AM v Zámrsku není plechový výpalek nebo svařenec několika výpalků, ale kované mezikruží, popřípadě několik za tepla lisovaných kovaných mezikruží, které tvoří monoblok s řádově lepšími a výhodnějšími mechanickými vlastnostmi oproti výpalku.

Příprava obrábění nosné kované konstrukce průměru 3 650 mm pro následnou montáž na hulínském karuselu SKIQ 30, který systém posléze hrdě ponese.
Příprava obrábění nosné kované konstrukce průměru 3 650 mm pro následnou montáž na hulínském karuselu SKIQ 30, který systém posléze hrdě ponese.

A tak je i při lehčím, manipulovatelnějším a odolnějším systému docíleno vyšší torzní pevnosti a tuhosti. Tím je tento systém téměř předurčen k rozšíření běžně dodávaných stolů  o rozsah obrábění mimo sklíčidlo na maximální točný průměr. Jakékoliv krkolomné prodloužení základové desky včetně upínacích prvků nahradí monoblok magnetického upínacího systému a uživatel tak může upínat stabilně a efektivně v celém obráběcím rozsahu stroje. Navíc se všemi výhodami systému samotného. Tím je docíleno synergického efektu.

Cenové srovnání

Pokud s touto strategií zákazník pořídí nový stroj, uspoří ihned v době realizace investiinvestice.
Jak je to možné? Karusel s točným průměrem 3 000 mm má sklíčidlo s průměrem zpravidla 2 500 mm a jeho cena je zhruba 30 milionů Kč. Stejný karusel se sklíčidlem 3 000 mm stojí téměř 40 milionů Kč, tedy o 10 milionů více. Rozšíří-li ten menší na jeho maximální točný průměr pomocí magnetického upínacího systému, bude investice o čtvrtinu rozdílu cen obou strojů nižší a zákazník tím získá i na dalších strojích použitelný magnetický upínací systém, jehož výhody zpravidla několikrát předčí standardně dodávané mechanické sklíčidlo.

Závěrem

Společnost Brück AM nabízí technicky vyzrálý produkt s patentovanou nosnou konstrukcí který je oproti ostatním výrobcům nejenom kompletován, ale je i vyroben takříkajíc pod jednou střechou firmy v moderním závodě v Zámrsku. Více než deset let testování a používání mnoha magnetických upínacích systémů ve zdejší výrobě bylo zdrojem nejen pro celou řadu vylepšení a zdokonalení, ale i pro příjemné zjištění, že tímto způsobem lze zvýšit efektivitu výroby až o 25 %.

Dokonalé využití maximálního točného průměru stroje s originálním sklíčidlem o průměru 3 000 mm za pomoci radiálního magnetického systému o průměru 3 650 mm.
Dokonalé využití maximálního točného průměru stroje s originálním sklíčidlem o průměru 3 000 mm  za pomoci radiálního magnetického systému o průměru 3 650 mm.

V úvodu zmiňovaným servisem nechť zákazník rozumí, že problém s upínáním se přesune na dodavatele – společnost Brück AM, a to doslova. Pro obrobek bude vybráno jedno z používaných zařízení a přímo ve výrobě v Zámrsku budou na tomto konkrétním kuse předvedeny veškeré výhody magnetického upínacího systému v praxi. Upínací systém je možné vytvořit na míru, tj. s ohledem na obrobek, stroj i technologii obrábění.

 

Kontakt: E-mail: info@bohemiarings.cz | Tel. +420 465 500 801 | Fax: +420 465 481 137

Zámrsk 10
565 43 Zámrsk

Mapa stránek | Obchodní podmínky | Kontakt | RSS | GeomagLožiska IMO | Magnetické upínací systémy

 

 

internetový obchod Redakční systém webdesign Vytvoření webových stránek