• BOHEMIA RINGS s.r.o.
  • Řezání
  • Lisování
  • Válcování
  • Tepelné zpracování
  • Obrábění
  • BRUMAG

Brück — lepší spojení

Firemní hodnoty

Podnikání společnosti BOHEMIA RINGS je postaveno na těchto firemních hodnotách.

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Každý jednotlivec je součásti týmu, proto vyžadujeme ochotu spolupracovat s druhými, a tím společně dosahovat vynikajících výsledků. K tomu je třeba chápat odlišné názory, efektivně komunikovat, předávat informace a vzájemně si naslouchat. Každý zaměstnanec se snaží přispívat k dobré atmosféře na pracovišti a podřizuje své zájmy zájmům a cílům firmy.

PROFESIONALITA

Kvalita a přesnost jsou vizitkou naši firmy, jež ovlivňuje budoucnost naší společnosti a udílí nám punc profesionality. Proto společnost investuje do špičkových technologií a rozvoje zaměstnanců. Zaměstnanci cítí vnitřní uspokojení z přesně a kvalitně odvedené práce, stejně tak i hrdost na přesnost, vnitřní řád firmy a možnost pracovat s nejmodernější technikou na trhu.

SPOLEHLIVOST

Spolehlivostí rozumíme schopnost plnit dané sliby a svěřené úkoly v sjednaných termínech, a to jak ve vztahu k zákazníkům společnosti, tak i vůči svým spolupracovníkům.

LOAJALITA

To, že je společnost BOHEMIA RINGS na špičkové úrovni a dosahuje vynikajících výsledků, je dáno i díky uvědomění zaměstnanců a jejich hrdosti na firmu. Jen zaměstnanec, který je hrdý na svoji společnost, se stává jejím přínosem. Takový zaměstnanec buduje dobrou pověst firmy i za branami společnosti. Loajalitou rozumíme i ochotu postavit se za vedení a být oporou kolegům.

SPOKOJENOST

Ke spokojenosti zaměstnanců přispíváme nejen finančním ohodnocením, ale i vytvářením dobrého pracovního zázemí. Dobré podmínky pro týmovou spolupráci, profesní a osobní růst, ocenění a uznání za výborně odvedenou práci jsou nedílnou součástí naší firemní kultury.

 + NĚCO NAVÍC

Od každého vyžadujeme nejen 100% nasazení, ale také něco navíc. Zejména tato hodnota odlišuje naší společnost od všech ostatních. Proto je vnitřní systém společnosti nastaven tak, aby každá snaha zaměstnanců dát firmě něco navíc, byla náležitě odměněna. Jedná se o každou oblast: seberozvoj, inovace, hledáni efektivity, čas věnovaný společnosti... Každý zaměstnanec přistupuje ke společnosti jako by byl jejím spolumajitelem. Sám od sebe dává něco navíc! Protože: 'pracovat dobře, to není totéž jako pracovat dobře a naplno!' Tím se stáváme vyhledávanými, výjimečnými a uznávanými.

 

 

Kontakt: E-mail: info@bohemiarings.cz | Tel. +420 465 500 801 | Fax: +420 465 481 137

Zámrsk 10
565 43 Zámrsk

Mapa stránek | Obchodní podmínky | Kontakt | RSS | GeomagLožiska IMO | Magnetické upínací systémy

 

 

internetový obchod Redakční systém webdesign Vytvoření webových stránek