• BOHEMIA RINGS s.r.o.
  • Řezání
  • Lisování
  • Válcování
  • Tepelné zpracování
  • Obrábění
  • BRUMAG

Brück — lepší spojení

Dotace

Dotace OPZ

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační projekt ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: březen 2017 – únor 2019

Název projektu: Brück AM – firemní vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004202

Stručný popis: Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance společnosti Brück AM spol. s r. o. jako hlavního žadatele projektu a partnerů V.style CZ s.r.o., Autoškola ESSA, s.r.o. a MM publishing, s.r.o. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnostech realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce u předmětných zaměstnavatelů.

Jaký problém projekt řeší: Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele.

Cílem projektu je: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činností.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 81 

Dotace OPPIK

 

Název projektu: Zavedení magnetického upínacího systému do výroby a na trh

Reg. č.:.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001043

Společnost Brück AM spol. s r. o. realizuje v roce 2016 - 2018 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Inovace – Výzva I s názvem Zavedení magnetického upínacího systému do výroby a na trh.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba trvání projektu: 2016 - 2018

Hlavním cílem projektu je zavedení nového, inovovaného produktu - magnetického upínacího systému do výroby a na trh. Strategickým cílem je posílení a udržení pozice společnosti Brück AM spol. s r. o. na trhu.

Mezi specifické cíle vedoucí ke splnění strategického cíle patří:

·           navýšení obratu z inovovaných produktů

·           zvýšení konkurenceschopnosti v dodacích termínech a cenách výrobků

·           rozšíření nabízeného portfolia o konečný produkt

·           zakázky s výrazně vyšší přidanou hodnotou

·           výrobní soběstačnost

·           schopnost realizovat náročnější zakázky

·           rozšíření zákaznického segmentu

·           vstup na nové, zahraniční trhy

·           zvýšení produktivity práce

Realizace vzdělávacích aktivit v rámci projektu v druhé fázi realizace projektu:

SIEMENS SINUMERIK 840D

V termínech od 2. do 6.6.2014. a 29.9. – 3.10.2014
Místo: Mladá Boleslav
Účastníci: 6 pracovníků údržby a seřizovačů strojů

Intenzivní kurz anglického jazyka se zohledněním firemní praxe I, II

Školila společnost Skřivánek s.r.o.
V termínech: 15.-16.5. a 29.-30.5.2014
Účastníci: 9 pracovníků z různých úrovní řízení využívajících anglický jazyk v denní praxi

Intenzivní kurz německého jazyka – odborná terminologie I, II

Školila společnost Skřivánek s.r.o.
V termínech: 9.-10.6.2014 a 23.-24.6.2014
Účastníci: 17 pracovníků z různých úrovní řízení využívající německý jazyk v denní praxi

Školení obchodních dovedností

Školila společnost Everesta s.r.o.
V termínech: 3. – 4.7.2014
Účastníci: 7 pracovníků obchodního odd.

Školení systému motivací

Školila společnost Everesta s.r.o.
V termínech: 4. - 5.9.2014
Účastníci – 7 pracovníků z řídících a vedoucích pozic

Školení metoda 8D report 

Školila společnost Everesta s.r.o.
V termínech: 6. – 7.10.2014
Účastníci: 5 pracovníků z vedení společnosti a oddělení kvality 

Školení Helios Green I, II

Školila společnost ASV Náchod, s r.o.
V termínech: 18.-19.9.2014, 25.-26.9.2014 a 9.-10.10.2014, 16.-17.10.2014
Účastníci: 12 THP pracovníků

Školení Solid Works I, II 

Školila společnost Top Tech spol. s r.o.
V termínech: 6. – 7.11.2014 a 13. – 14.11.2014
Účastníci – 6 pracovníků technologie a seřizování strojů

Nauka o materiálech pro válcování za tepla

Školila společnost Fo:Do:Ka
V termínech: 18.-21.11.2014
Účastníci – 15 pracovníků oddělení tepelného zpracování, kovárny a kontroly kvality

Školení EXCEL I, II, III

Školila společnost SoftGate, s.r.o.
V termínech: 15.- 16.1.2015 a 22.-23.1.2015, 9.-10.1.2015
Účastníci: 30 pracovníků z různých odd. a úrovní řízení

Realizace projektu:

"Trvalý tým je nezbytnou podmínkou firemní konkurenceschopnosti"

Společnost Brück AM spol. s r.o. realizuje projekt 'Trvalý tým je nezbytnou podmínkou firemní konkurenceschopnosti'. Realizace projektu s číslem   CZ.1.1/941.00489  spadá do období od 1.5.2013 do 30.4.2015.

Na základě výběrového řízení na poskytovatele vzdělávacích potřeb byly začátkem roku 2014 vybrány společnosti, které budou jednotlivé vzdělávací akce zajišťovat.

V celém projektu se věnujeme školení pracovníků napříč celou firmou, školíme vysoce odborné servisní kurzy Rexroth a Siemens, dále prohlubujeme znalosti v cizích jazycích, a to jak odbornou terminologii, tak i obchodní a ekonomické termíny. V oblasti IT se věnujeme školení programů SolidWorks, které je zaměřeno hlavně na odd. techonlogie, dále realizujeme uživatelské školení Helios Green, do kterého bude zapojena většina THP pracovníků. Pro pracovníky tepelného zpracovanání je připraven kurz Nauka o materiálech pro válcování za tepla. Dále se v projektu věnujeme školení kvality managementu v kurzu Metoda G - 8D report, obchodníky školíme  v odborných znalostech obchodníka a management firmy v dovednostech hodnocení zaměstnance.

1 2

 

Kontakt: E-mail: info@bohemiarings.cz | Tel. +420 465 500 801 | Fax: +420 465 481 137

Zámrsk 10
565 43 Zámrsk

Mapa stránek | Obchodní podmínky | Kontakt | RSS | GeomagLožiska IMO | Magnetické upínací systémy

 

 

internetový obchod Redakční systém webdesign Vytvoření webových stránek