• BOHEMIA RINGS s.r.o.
  • Řezání
  • Lisování
  • Válcování
  • Tepelné zpracování
  • Obrábění
  • BRUMAG

Brück — lepší spojení

Charitativní činnost 2015

Firma Brück se pravidelně, od svého vzniku v r. 1993, zapojuje formou sponzorských darů do kulturního a sportovního dění ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolních obcích.

V roce 2015 byl poskytnut finanční příspěvek pro projekt Sociální automobil pro ČSČK Ústí nad Orlicí. Finanční příspěvek pro postižené sportovce jsme poskytli také TJ Košumberk, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Finančně jsme podpořili i neziskovou organizaci LEDAX, která ve Vysokém Mýtě realizovala projekt venkovního Fitparku pro Domov pro seniory. Fitpark je volně přístupný i všem obyvatelům Vysokého Mýta. Prostřednictvím Konta bariéry jsme přispěli také dívce Lucii Zářecké na pořízení nezbytných zdravotních pomůcek, díky kterým může navštěvovat normální ZŠ. Firma také pravidelně poskytuje příspěvky ČSČK na provoz Senior dopravy ve Vysokém Mýtě.

Brück AM podporoval žadatele o sponzoring také ve formě věcných darů. Stavebnice Geomag a reklamní předměty firmy obdržely např. Klinika dětské onkologie a hematologie Banská Bystrica, ZŠ a MŠ ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolí, sportovní a zájmové organizace pořádající dětské dny a dětské tábory. Věcné dary obdržel i plavecký klub, nohejbalové, horolezecké, vodácké, běžecké, fotbalové a basebalové kluby v Chocni a Vysokém Mýtě a MČR v gymnastice.

Dary byly poskytnuty také na plesy a další soutěžní a zábavní akce v okolí, pro děti i dospělé.

Firma také tradičně podporuje TJ léčebnu Košumberk, jejímž závodníkům v Boccie poskytuje dary na všechny soutěže, kterých se zúčastní a jež podporuje také finančně.

V roce 2015 jsme také poskytli vyřazené PC s příslušenstvím školám a školkám ve Vysokém Mýtě a okolí.

Zaměstnanci firmy se 2x v r. 2015 zúčastnili sbírky Srdíčkové dny, která probíhá v celé ČR a již na území firmy zorganizovali. Její výtěžek byl následně poslán občanskému sdružení Život dětem.

 

Kontakt: E-mail: info@bohemiarings.cz | Tel. +420 465 500 801 | Fax: +420 465 481 137

Zámrsk 10
565 43 Zámrsk

Mapa stránek | Obchodní podmínky | Kontakt | RSS | GeomagLožiska IMO | Magnetické upínací systémy

 

 

internetový obchod Redakční systém webdesign Vytvoření webových stránek